Home / Tag Archives: cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành

Tag Archives: cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành: Động lực phát triển kinh tế cho Đắk Nông và Tây Nguyên

Cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) được đánh giá sẽ là động lực đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của Đắk Nông. Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành là dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng ...

Read More »
Liên Hệ